Rozsah služieb

Naše služby

Kvalitný právny servis pre všetkých účastníkov kúpy, predaja či prenájmu nehnuteľností. Na tom si spoločnosť RE/MAX zakladá.
Poskytneme vám celú škálu služieb spojených s bývaním – od zaistenia hypotéky, cez právne služby, sťahovanie, poistenie, až po maľovanie a ďalší servis.

Služby pre kupujúcich

 1. Zistenie vašich potrieb
 2. Zadanie vášho dopytu zohľadňujúceho požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému RE/MAX a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností. Vhodné ponuky sú vám automaticky zasielané emailom.
 3. Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností.
 4. Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s predávajúcim alebo ponúkajúcim maklérom.
 5. Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou.
 6. Váš maklér je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky pri kúpe vašej nehnuteľnosti, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní.
 7. Zabezpečenie financovania v spolupráci s hypotekárnym maklérom.
 8. Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstvo – dohliadneme na správny priebeh celého obchodu vrátane zaistenia advokátskej úschovy.
 9. Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia – preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prepis energií.
 10. Sprostredkovanie výhodnejšieho poistenia vašej novej nehnuteľnosti, domácnosti, životného poistenia spojeného s hypotékou a poistenie schopnosti splácať.
 11. Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)
 12. Zabezpečenie prenájmu vašej novej nehnuteľnosti.

CHCEM KÚPIŤ

Služby pre predávajúcich

 1. Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím
 2. Stanovenie reálnej predajnej ceny na základe štatistických výstupov z obchodov realizovaných v uplynulom období a porovnanie s aktuálnou trhovou cenou konkurenčných nehnuteľností v danej lokalite
 3. Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing (dokumentácia, pôdorysy, mapy a ďalšie doplňujúce doklady ako napríklad aktuálny výpis listu vlastníctva, územného rozhodnutia, stavebného povolenia atď.)
 4. Príprava vašej nehnuteľnosti na predaj
 5. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému RE/MAX do 24h od uzavretia spolupráce a jej okamžitý export na dôležité realitné servery.
 6. Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci RE/MAX a kontaktovanie potenciálnych záujemcov
 7. Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov
 8. Spolupráca s ostatnými maklérmi v rámci jednej referenčnej provízie pri predaji vašej nehnuteľnosti
 9. Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho makléra na nehnuteľnosť
 10. Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho makléra spojených s predajom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov
 11. Prehliadky nehnuteľnosti len s kvalifikovanými bonitným klientmi
 12. Zabezpečenie rezervačnej zmluvy a rezervačného poplatku
 13. Zabezpečenie kúpnych zmlúv a úschovy kúpnej ceny v notárskej úschove alebo formou vinkulácie v banke.
 14. Zabezpečenie financovania spolupráci s hypotekárnam maklérom
 15. Podanie návrhu na vklad prevodu vlastníctva na príslušný kataster nehnuteľností so všetkými potrebnými dokumentmi
 16. Odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi vrátane preberacieho protokolu a zabezpečeniu prepisu energií
 17. Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti)

CHCEM PREDAŤ

Služby pre nájomcu

 1. Zistenie vašich potrieb
 2. Zadanie dopytu zohľadňujúceho vaše požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému RE/MAX a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností na prenájom. Vhodné ponuky sú vám automaticky zasielané e-mailom.
 3. Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností na prenájom
 4. Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s prenajímateľom či zastupujúcim maklérom
 5. Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou
 6. Váš maklér je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní
 7. Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstva – dohliadneme na správny priebeh celého obchodu
 8. Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia – preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prípadne prepis energií
 9. Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)

Služby pre prenajímateľa

 1. Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím
 2. Analýza aktuálnej ponuky prenájmov v danej lokalite
 3. Odporučenie konkurencieschopných cien prenájmu vašej nehnuteľnosti reflektujúcich lokalitu, kvalitu a vybavenie
 4. Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing vrátane dokumentácie, pôdorysov, máp
 5. Pripravenie vašej nehnuteľnosti na prenájom
 6. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému RE/MAX do 24h od uzavretia spolupráce a jej okamžitý export na všetky dôležité realitné servery
 7. Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci RE/MAX a kontaktovanie potenciálnych záujemcov
 8. Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov
 9. Spolupráca s ostatnými maklérmi
 10. Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho makléra na nehnuteľnosti
 11. Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho makléra spojených s prenájmom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov
 12. Prehliadky nehnuteľnosti iba s kvalifikovanými klientmi
 13. Zabezpečenie nájomných či podnájomných zmlúv
 14. Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi vrátane preberacieho protokolu a prípadne zabezpečenie prepisu energií
 15. Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti, správcovská spoločnosť atď.)

Naše provízie

Sme tím profesionálov, ktorý sa neustále vzdeláva, disponuje know – how a poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby. Ku svojej práci využívame všetky možné nástroje, a preto časť odmeny makléra tvoria náklady na marketing nehnuteľnosti, inzerciu, právny servis, alebo odmenu pre referenčného makléra zastupujúceho druhú stranu a ďalšie aktivity vedúce k úspešnému dokončeniu obchodného prípadu.

predaj / kúpa

Obvyklá odmena makléra spoločnosti RE/MAX sa kalkuluje z ceny nehnuteľnosti a väčšinou ju hradí predávajúci. Ak je obchod realizovaný cez referencie, čo uzavretie obchodného prípadu urýchľuje, maklér sa o túto províziu delí.

nájom / prenájom

Vo väčšine prípadov platí prenajímateľ i nájomca svojím maklérom odmenu vo výške jedného mesačného nájomného + DPH. Nájomca pri uzavretí nájomnej či podnájomnej zmluvy navyše obvykle skladá tiež vratnú kauciu vo výške jedného mesačného nájomného.